تاریخ ارسال مطلب: 21 مرداد 1396

چاپ محتویات این صفحه

قرارداد مروان حسین با سپاهان رسمی شد

قرارداد مروان حسین با سپاهان رسمی شد
قرارداد بازیکن عراقی تیم فوتبال سپاهان امروز با این تیم به صورت رسمی امضا شد.

به گزارش صدای سپاهان، مروان حسین، بازیکن عراقی تیم فوتبال سپاهان امروز به صورت رسمی قرارداد دو ساله خود را با سپاهان امضا کرد.

مروان امروز نیز در تمرینات سپاهان حاضر شد و نخستین تمرینش را با این تیم انجام داد.

قرارداد مروان حسین با سپاهان رسمی شد
قرارداد مروان حسین با سپاهان رسمی شد