تاریخ ارسال مطلب: 15 آبان 1396

چاپ محتویات این صفحه

گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان

گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
تصاویری از تمرینات تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان که صبح امروز در مجموعه ورزشی فردوس برگزار شد را مشاهده نمایید.

گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان
گزارش تصویری تمرینات امروز طلایی پوشان