تاریخ ارسال مطلب: 13 آذر 1396

چاپ محتویات این صفحه

مراسم سالگرد پرواز هوادار پیشکسوت سپاهان

مراسم سالگرد پرواز هوادار پیشکسوت سپاهان
مراسم سالگرد درگذشت هوادار پیشکسوت سپاهان جمعه برگزار می شود.

مراسم اولین سالگرد پرواز هوادار متعصب باشگاخ فولاد مبارکه سپاهان حاج سیدمهدی میرسعیدی(عرب)روزجمعه 17 آذرماه ازساعت 13 الی 16:30 در قطعه ی نام آوران باغ رضوان اصفهان برگزار میشود.
روحش شادویادش گرامی باد.

مراسم سالگرد پرواز هوادار پیشکسوت سپاهان