تاریخ ارسال مطلب: 23 دی 1396

چاپ محتویات این صفحه

رکورد تماشاگران اصفهانی در لیگ هفدهم

رکورد تماشاگران اصفهانی در لیگ هفدهم
دربی روز گذشته فوتبال اصفهان با حضور ۱۵ هزار و ۵۰۰ تماشاگر پر تماشاگرترین دربی لیگ هفدهم در خارج از تهران لقب گرفت.

در شرایطی که تیم‌های اصفهانی‌ به خصوص سپاهان تا قبل از دیدار روز گذشته شرایط چندان خوبی را در جدول تجربه نمی‌کردند، اما حضور ۱۵ هزار و ۵۰۰ تماشاگر در دربی اصفهان باعث شد پس از سال‌ها استقبال خوبی از دربی‌ اصفهان به عمل بیاید و این دیدار به جوی که یک دربی باید داشته باشد نزدیک شود.

اگر دربی‌های شهر تهران از جمله دربی سرخابی‌ها یا دربی‌هایی که یک طرف آن استقلال یا پرسپولیس است را کنار بگذاریم، دربی روز گذشته فوتبال اصفهان با اختلاف نسبت به دربی سایر شهرها پر تماشاگرترین دربی لیگ هفدهم لقب گرفت. بعد از دربی اصفهان پرتماشاگرترین دربی لیگ هفدهم دیدار صنعت نفت آبادان و فولاد بود که پنج هزار نفر از آن استقبال کردند.

در سایر دربی‌های غیر تهرانی نیز تا این مقطع از فصل تعداد تماشاگران از چهار هزار تماشاگر بیشتر نشده، هرچند دربی تبریز در نیم فصل دوم که در هفته بیست و سوم به میزبانی تراکتورسازی برگزار می‌شود ممکن است پر تماشاگرتر از دربی اصفهان باشد.

رکورد تماشاگران اصفهانی در لیگ هفدهم