تاریخ ارسال مطلب: 23 دی 1396

چاپ محتویات این صفحه

سالروز بهره برداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان مبارک باد

سالروز بهره برداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان مبارک باد
خانواده باشگاه فولاد مبارکه سپاهان ۲۳ دی ماه سالروز بهره برداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان را شادباش میگویند.

خانواده فولاد مبارکه سپاهان و هواداران بی شمار این باشگاه این روز مبارک را به دکتر سبحانی مدیرعامل محترم و همه مدیران، پرسنل و دست اندرکاران و تلاشگران قطب صنعتی آسیا تبریک و شادباش می گویند و به بهانه ۲۳ دی ماه از همه حمایت ها و پشتیبانی های شرکت بزرگ فولاد مبارکه اصفهان از قطب طلایی ورزش ایران قدردانی می نمایند.

درود بر فولاد مبارکه اصفهان و سپاس از فولاد مردان

سالروز بهره برداری شرکت فولاد مبارکه اصفهان مبارک باد