تاریخ ارسال مطلب: 22 خرداد 1394

چاپ محتویات این صفحه

بیانیه یاران سپاهانی در خصوص نقل و انتقالات

بیانیه یاران سپاهانی در خصوص نقل و انتقالات
کمیته مرکزی اتحادیه هواداران سایبری سپاهان(یاران سپاهانی) در خصوص فصل نقل و انتقالات بیانیه ای را منتشر کرد.

به گزارش شبکه صدای سپاهان، در این بیانیه آمده است
با ورود به فصل پر التهاب نقل و انتقالات بر آن شدیم تا باز هم از تریبون های حمایتی خود ، چند سطری با خانواده بزرگ سپاهان سخن بگوییم. خانواده ای به وسعت باشگاه جهانی فولاد مبارکه سپاهان و هواداران بی شمار خود...
بدون شک ورود به فضای پرالتهابی همچون فصل نقل و انتقالات ، همیشه از حساسیت ویژه ای برای اهالی فوتبال به ویژه سپاهانی ها برخوردار بوده است. فصلی که حساسیت و نگرانی هواداران همه تیم ها و نه فقط سپاهان دست مایه سو استفاده رسانه ها و جبهه های بدخواه برای داغ تر شدن اخبار کذب خود بوده است. حال آنکه بیش از سایر تیم ها، این سپاهان است که به واسطه حضور رویایی و جایگاه دست نیافتنی خود به هدف اصلی حاشیه سازان و رسانه های وابسته به سایر باشگاه ها ، از جمله سرخابی های تهرانی بوده است.
در نگاه اول اما ، شاید برای یکایک ما تیتر زرد روزنامه های اخیر توسعه بیشتری پیدا کرده اند. روزنامه های وابسته و پیوسته ای که پیش از این، کوتهی نگاه خود را در روزهای پس از قهرمانی سپاهان بزرگ اثبات کرده بودند به یکباره ما را مخاطب اول و تیتر یک خود قرار می دهند تا شاید با جبران عدم نتیجه گیری هایشان در مستطیل سبز ، اینبار و در فضای رسانه ای مسموم ساخته خود به دنبال نتیجه باشند... خیالی که بطلان آن بیش از پیش بر همه ما واضح و مبرهن است.
به درستی لزوم فعالیت آگاهانه تر از هر دو عنصر جدایی ناپذیر خانواده بزرگ سپاهان یعنی کادر مدیریتی و هواداران در فضای یاد شده ، بیش از پیش احساس می شود. همانطور بازنشر اخبار کذب در دیدگاه ها و صفحات شخصی هواداران در شبکه های مجازی به منزله هیزم بر آتش بد خواهان سپاهان محسوب می شود و رسانه های هواداری سپاهان می کوشند ، در خط مقدم مقابله با برخی اخبار کذب و شایعات بر هم زننده آرامش خانواده بزرگ سپاهان بیاستند، عملکرد مسئولین ، بازیکنان و کادر تصمیم گیرنده باشگاه نیز از جهاتی مورد ارزیابی خواهد بود.
پس از قهرمانی های مکرر سپاهان بزرگ که منجر به ایجاد شخصیتی پرافتخار در این تیم شده، طلایی پوشان اصفهانی وارد فاز دومی از افتخار آفرینی در آسیا شده اند. و این در شرایطی است که عملکرد فنی و غیر فنی سپاهان بعد از سال 2007 در بازی های باشگاه های آسیا آن طور که باید در شان نام پر آوزه شیر های زرد نبوده است. قد علم کردن و زور آزمایی با تیم های تا دندان مسلح شرقی و غربی آسیایی مستلزم عملکردی به مراتب بالاتر و متفاوت تر از سطح تیم های داخلی و لیگ برتری خواهد بود.
آگاهی به حضور در تیمی با چنین عقبه ی پر افتخار و البته بینشی آسیایی که پیش از این به آن اشاره شد برای بازیکنان سبب حفظ روحیه جنگاوری و متعصبانه تر در زمین ، برای کادر فنی سبب عملکردی هوشمندانه تر و برای مدیران باشگاه سبب پیدایی دیدگاهی منسجم تر در حوزه برون مرزی و تثبیت غرور ملی خواهد بود. غروری که متاسفانه در سال های گذشته به واسطه عملکرد ضعیفمان در همان مراحل گروهی هم به کرات مورد گزند تیم های آسیایی و باشگاه های عربی شده است.
در نقطه آغاز سیر چنین تکاملی ، پیروزی سپاهان در فصل نقل و انتقالات یک امر واجب محسوب می شود. بستن و یارگیری برای تیمی که داعیه قهرمانی سه گانه دارد و خود را شایسته کسب قهرمانی آسیا می داند نخستین گام از گام های راه پر فراز و نشیب قهرمانی های آتی است و بدون شک تزریق چنین بینش و نگرشی به مدیران ، مسئولان ، بازیکنان و همه مقامات ذیربط یک باشگاه برعهده عالی ترین مقام آن ، یعنی مدیر عامل آن باشگاه خواهد بود.


کمیته مرکزی اتحادیه هواداران سایبری سپاهان(یاران سپاهانی)

بیانیه یاران سپاهانی در خصوص نقل و انتقالات