تاریخ ارسال مطلب: 22 دی 1395

چاپ محتویات این صفحه

شماره 236روزنامه الکترونیک صدای سپاهان

شماره 236روزنامه الکترونیک صدای سپاهان
دویست وسی و ششمین شماره روزنامه الکترونیک صدای سپاهان منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سپاهان ،این روزنامه با نگاهی به رخدادها و اخبار روزانه سپاهان، هر روز در شبکه صدای سپاهان به آدرس www.sedayesepahan.irمهمان شماست.

شماره 236روزنامه الکترونیک صدای سپاهان